จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู Free!
Page 2 Page 3
 • 145 หน้า
 • 1.08 MB
 • ธรรมะอินเทรนด์
 • 14 ม.ค. 2557
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ 'จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู'
 • อ่านฟรี!
 • ** การสั่งซื้อ ebook (หนังสือในรูปแบบไฟล์ แบบมีลิขสิทธิ์) ไม่สามารถพิมพ์ออกกระดาษ และไม่ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ แต่สามารถอ่านได้ผ่านอุปกรณ์ด้านบน สะดวก รวดเร็ว และ รักษ์โลก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนงิน ทุกกรณีนะคะ

       หนังสือเรียนวิชา CU 503 (จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู) เขียนเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในวิชานี้ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ลักษณะครูที่ดี บทบาทและหน้าที่ของครู รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพครู ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Phattaraporn
  3 Oct 14 00:05
  น่าประทับใจมากเลยค่ะ👍🙏
1