สากลทาน

สากลทาน Free!
Page 2 Page 3
  • 187 หน้า
  • 2.42 MB
  • ธรรมะอินเทรนด์
  • 28 ต.ค. 2558
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ 'สากลทาน'
  • อ่านฟรี!
  • ** การสั่งซื้อ ebook (หนังสือในรูปแบบไฟล์ แบบมีลิขสิทธิ์) ไม่สามารถพิมพ์ออกกระดาษ และไม่ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ แต่สามารถอ่านได้ผ่านอุปกรณ์ด้านบน สะดวก รวดเร็ว และ รักษ์โลก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนงิน ทุกกรณีนะคะ

คู่มือคำถวายทานและอาราธนาต่างๆ มากกว่า 400 บท
จุดประสงค์เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์และสะดวกยิ่งขึ้น 

โดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.๙)
วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

รวบรวมจัดพิมพ์โดย
พระครูปลัดวินัย อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
พระอาทร อาทโร, พระธนัท ปณฺฑิโต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้