Air cargo management

Air cargo management
Page 2 Page 3
  • 132 หน้า
  • 7.66 MB
  • สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 24 ก.ค. 2560
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • ฿150.00 ฿100.00
  • ** การสั่งซื้อ ebook (หนังสือในรูปแบบไฟล์ แบบมีลิขสิทธิ์) ไม่สามารถพิมพ์ออกกระดาษ และไม่ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ แต่สามารถอ่านได้ผ่านอุปกรณ์ด้านบน สะดวก รวดเร็ว และ รักษ์โลก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนงิน ทุกกรณีนะคะ

องค์ประกอบพื้นฐานของการดำเนินการธุรกิจการขนส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ ประเภทของสินค้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ด้านภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม บรรจุภัณฑ์ การปิดฉลาก การตรวจรับสินค้า ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา การจัดการโรงเก็บสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์อากาศ ศัพท์พื้นฐานเฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้