เวชระเบียนศาสตร์

เวชระเบียนศาสตร์
Page 2 Page 3
  • 190 หน้า
  • 3.41 MB
  • แสงเทียน
  • 978-616-279-332-5
  • 2 ต.ค. 2560
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • ฿99.00 ฿69.00
  • ** การสั่งซื้อ ebook (หนังสือในรูปแบบไฟล์ แบบมีลิขสิทธิ์) ไม่สามารถพิมพ์ออกกระดาษ และไม่ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ แต่สามารถอ่านได้ผ่านอุปกรณ์ด้านบน สะดวก รวดเร็ว และ รักษ์โลก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนงิน ทุกกรณีนะคะ

หนังสือความรู้พื้นฐานทางด้านเวชระเบียนศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดจากความรู้ ประสบการณ์ การรวบรวมความรู้ และงานวิจัยของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในการใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในวิชาการด้านเวชระเบียน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้