ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3
  • 214 หน้า
  • 5.77 MB
  • แสงเทียน
  • 7 ม.ค. 2561
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • ฿139.00 ฿69.00
  • ** การสั่งซื้อ ebook (หนังสือในรูปแบบไฟล์ แบบมีลิขสิทธิ์) ไม่สามารถพิมพ์ออกกระดาษ และไม่ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ แต่สามารถอ่านได้ผ่านอุปกรณ์ด้านบน สะดวก รวดเร็ว และ รักษ์โลก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนงิน ทุกกรณีนะคะ

การได้ศึกษาเรียนรู้จากตำราเล่มนี้จึงนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากในการสร้างทักษะชีวิต ส่งผลให้การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดดุลยภาพมากขึ้นทั้งดุลยภาพระหว่างกายและจิตดุลยภาพระหว่างการกระทำเพื่อตนเองและสังคม สร้างความสุขให้เกิดแก่ชีวิตของตนเองและสังคมต่อไปโดยมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย สังคมยุคใหม่กับวิกฤติชีวิต  ความเหงา ความเครียด ภาวะพึ่งพิงและการเกิดภาวะที่ไร้จุดหมาย การเกิดปัญหาของคนยุคใหม่ เหตุปัจจัยแห่งวิกฤติชีวิตการไร้ดุลยภาพของกายและจิต ของปัจเจกและสังคม การสร้างดุลยภาพกาย-ใจและชีวิตที่มีดุลยภาพในสังคมยุคใหม่ การสร้างสังคมกัลยาณมิตรเทคนิคการเผชิญการเจ็บป่วยและตายอย่างมีสติ การเจริญสติ สมาธิ-วิปัสสนา กับการสร้างดุลยภาพของชีวิต การบริหารกาย-ใจที่มีดุลยภาพด้วยโยคะและเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตอย่างมีสติ
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้