แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Page 2 Page 3
  • 146 หน้า
  • 39.67 MB
  • นภาภัทรวารินทร์  เพ็ญแสวง
  • 30 ม.ค. 2562
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • ฿99.00
  • ** การสั่งซื้อ ebook (หนังสือในรูปแบบไฟล์ แบบมีลิขสิทธิ์) ไม่สามารถพิมพ์ออกกระดาษ และไม่ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ แต่สามารถอ่านได้ผ่านอุปกรณ์ด้านบน สะดวก รวดเร็ว และ รักษ์โลก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนงิน ทุกกรณีนะคะ

แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล จนถึงระดับประถม แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดผลไม้ , แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดผักและธัญพืช ,แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสิ่งของเครื่องใช้ ,แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดอาชีพ แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดธรรมชาติ , แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดอาหาร,แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดส่วนต่างๆของร่างกาย ,แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดวัน แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดเดือน แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสีสัน แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดรูปทรงเรขาคณิต แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์หมวดจำนวนเลข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้