นิตยสารคิด ฉบับเดือนมกราคม 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4

นิตยสารคิด ฉบับเดือนมกราคม 2562 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 7.90 MB
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • 9 ม.ค. 2562
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อ่านฟรี!
  • ** การสั่งซื้อ ebook (หนังสือในรูปแบบไฟล์ แบบมีลิขสิทธิ์) ไม่สามารถพิมพ์ออกกระดาษ และไม่ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ แต่สามารถอ่านได้ผ่านอุปกรณ์ด้านบน สะดวก รวดเร็ว และ รักษ์โลก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนงิน ทุกกรณีนะคะ

เมื่อแบรนด์สร้างเมือง แต่ก่อนการก่อร่างสร้างเมืองต้องรอผลิตผลจากทางรัฐเป็นหลัก มาวันนี้ หลากคน หลายเสียง มากความคิดเห็น ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีขึ้น ภาคเอกชนและประชาคมจึงได้ผันตัวเป็นผู้นำที่ผลักดันเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่พรั่งพร้อมมาสนับสนุนหรือแม้แต่ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์และเข้าใจอย่างแท้จริง ทั้งยังช่วยให้เมืองเดินหน้าอย่างมีอนาคตภายใต้แนวคิด "สมาร์ทซิตี้" ...เพราะพลเมืองในวันนี้ ไม่ได้มีบทบาทเพียงผู้อยู่อาศัยเท่านั้น แต่สามารถเป็นผู้สร้างและผู้พัฒนาเมืองที่อยู่ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้