ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการขอฟื้นฟูกิจการ เล่มที่ 1

ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการขอฟื้นฟูกิจการ เล่มที่ 1
Page 2 Page 3
  • 142 หน้า
  • 1.85 MB
  • กฎหมายสติและวิชิต
  • 6 มี.ค. 2562
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • ฿200.00 ฿130.00
  • ** การสั่งซื้อ ebook (หนังสือในรูปแบบไฟล์ แบบมีลิขสิทธิ์) ไม่สามารถพิมพ์ออกกระดาษ และไม่ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ แต่สามารถอ่านได้ผ่านอุปกรณ์ด้านบน สะดวก รวดเร็ว และ รักษ์โลก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนงิน ทุกกรณีนะคะ

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการเปิดประตูให้ท่านมองเห็นถึงประโยชน์ ที่กฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองให้กิจการ สามารถขับเคลื่อนไปได้ในสภาวะธุรกิจที่ขาด สภาพคล่องอย่างรุนแรง แต่กิจการก็ต้องขับเคลื่อน ต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้